მისია

ასოციაცია მიზნად ისახავს თხილის სექტორის პოპულარიზაციასა და მისი კონკურენტუანარიაობის ამაღლებას როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. ასოციაცია ეხმარება წევრებს საგადასახადო კანონმდებლობასთან დაკავშირებული, ასევე იურიდიული და ფინანსური პრობლემების მოგვარებაში. ასოციაცია აქტიურად მუშაობს თხილის ხარისხის, წევრ კომპანიების გაყიდვებისა და ფინანსური უნარ-ჩვევების ამაღლებაზე ტრენინგების ფარგლებში. ამას გარდა, თანამშრომლობს სამთავრო სტრუქტურებთან, არასამთავრობო და დონორ ორგანიზაციებთან, ასევე საფინანსო ინსტიტუტებთან დარგში არსებული პრობლემების მოგვარების მიზნით.