როგორ გავხდე წევრი?

ასოციაციის წევრი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი იურიდიული ან ფიზიკური პირი,  რომელიც ახორციელებს თხილის გადამუშავებასა და ექსპორტს. 

გაწევრიანებით დაინტერესებული მხარე წერილობით მიმართავს გამგეობას. გამგეობა, 

წერილობითი მოთხოვნის შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში იღებს გადაწყვეტილებას დაინტერესებული

 მხარის გაწევრიანების თაობაზე. საწევრო გადასახადს განსაზღვრავს საერთო კრება.

ქართული თხილი
თხილის ტექნიკური რეგლამენტი
იცით თუ არა?

ძირითადი მწარმოებელი ქვეყნებია თურქეთი, იტალია, საქართველო, აზერბაიჯანი, აშშ, ესპანეთი, ჩილე, საფრანგეთი და ირანი. თურქეთზე, ყველაზე მსხვილ მწარმოებელზე, მთლიანი საერთაშორისო წარმოების დაახლოებით 72% მოდის.

Statistics